Kalendář

Po Út St Čt So Ne
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Vítejte na nových oficiálních www stránkách města Horní Slavkov

Město Horní Slavkov

 

Adresa
Dlouhá 634/12
357 31 Horní Slavkov

Kontakty

Tel.: 352 350 666
fax: 352 350 660
podatelna@muhslavkov.cz

ID datové schránky: pm6bqn3

IČO: 00259322

 

FB


Úřední hodiny

Pondělí 8:00 - 17:30
úterý 8:00 - 15:00
Středa 8:00 - 17:30
čtvrtek 8:00 - 15:00
Pátek

 

ZAVŘENO - NEÚŘEDNÍ DEN(pouze objednaní a služby czechpointu)

 

Statistické údaje

počet obyvatel k 03. 06. 2014: 5 608
nadmořská výška         m. n.m.: 558
katastrální plocha: 3 682 ha
okres: Sokolov
kraj: Karlovarský
   
Zpravodaj - TV Duha

 

Video 1   Video 2   Video 3

 

Reportáže z KK

 

Interaktivní mapa

Interaktivní mapa

Kliknutím do mapy, otevřete mapový prohlížeč

Vážení občané, o našem městě průběžně vycházejí různé články, tyto si můžet přečíst na našich stránkách zde.

 

AKTUALITY


 

Město Horní Slavkov vyhlašuje 6. ročník soutěže ROZKVETLÉ OKNO

a to v soutěžních kategoriích:

1. Okno či balkón bytového domu

2. Okno či balkón rodinného domu

Výherci obdrží poukázku v hodnotě 500,- Kč

Více informací zde.

 


 

18. SETKÁNÍ HORNICKÝCH MĚST A OBCÍ ČR V ČESKÉM KRUMLOVĚ

Srdečně Vás zveme na 18. setkání hornických měst a obcí které se koná 27. 9. 2014 v rámci Svatováclavských slavností v Českém Krumlově.

Více informací zde.

 


 

Změny v obsazení zastupitelstva města

Dnem 9.7.2014 zanikl mandát Mgr. Jany Vildumetzové, na uprázdněný mandát nastupuje p. Jan Beer. Dne 18.7.2014 zanikl mandát Jaromíra Kuttnera, na uprázdněný mandát nastupuje p. Radek Falb.

 


 

PŘÍPRAVA JÍZDNÍCH ŘÁDŮ AUTOBUSOVÝCH LINEK

na rok 2015

Protože jsou v současné době připravovány jízdní řády na rok 2015, obrátil se na nás Koordinátor integrovaného dopravního systému Karlovarského kraje se žádostí o spolupráci.

Vaše podněty nám můžete zasílat do 18.8.2014 na e-mail viktorie.de.stefanisova@muhslavkov.cz nebo předat přímo do podatelny úřadu ve formátu:

číslo linky, spoje, čas odjezdu

z konkrétní zastávky

den jízdy                                 

např. jízdy v pracovní dny, v sobotu, v neděli, denně

důvod cesty 

ze zaměstnání (začátek a konec směny, místo), k lékaři, do školy (začátek a konec vyučován)í, nahodile podle potřeby,  sezónní cestování

odkud a kam                          

vede trasa jízdy a kolika osob se připomínka týká

 


 

MODERNIZACE KABELOVÉ TELEVIZE

Vážení uživatelé kabelové televize Horní Slavkov,

vzhledem k nadcházející rekonstrukci hlavní stanice pro kabelovou televizi může docházet v nejbližších dnech ke krátkodobým výpadkům programů. Za tyto výpadky se omlouváme a budeme se snažit je minimalizovat.

Více zde.

 


Město nakoupí centralizovaně s Karlovarským krajem elektrickou energii

V roce 2012 poprvé město s ostatními městy společně nakupovalo elektrickou energii. Tímto společným postupem bylo dosaženo finanční úspory. V letošním roce bude město nakupovat elektrickou energii centralizovaným nákupem organizovaným Karlovarským krajem. Nákup bude uskutečněn prostřednictvím komoditní burzy na období let 2015 - 2016 a budou do něj zapojeny i všechny založené organizace města (školy atd.).

 

Autobusové spojení k vlaku na Kounici   o letních prázdninách

 

V době letních prázdnin dojde o víkendech k posílení dopravní obslužnosti Kounice. Nově budou jezdit  autobusy k prvnímu a poslednímu vypravovanému vlaku (dopoledne  v  10.40 ze sídliště na Kounici a v  10.48 zpět, odpoledne v 17.43 ze sídliště na Kounici a v 17.57 zpět). Na tyto spoje nově navazuje vždy linka ze Sokolova a opačně, tj.  Sokolov - Horní Slavkov (odjezd 9.25, příjezd 9.58) a Horní Slavkov – Sokolov (odjezd 18.05, příjezd 18.35). Více informací najdete v letním dvojčísle Slavkovského zpravodaje, aktuální jízdní řády jsou k dispozici v recepci městského úřadu.

 


V lesoparku bude zakázáno konzumovat alkoholické nápoje

 

Oblast lesoparku byla vyhodnocena jako místo se zvýšeným porušováním veřejného pořádku. Opakované poškozování veřejného majetku a požívání alkoholických nápojů spojené se vznikem vandalismem vedlo zastupitelstvo  města k rozhodnutí rozšířit zákaz požívat alkoholické nápoje na celé území lesoparku. Příslušná obecně závazná vyhláška nabyde účinnosti 28.6.2014. I nadále bude tato lokalita zařazena do pravidelných kontrol PČR.

 


Město projevilo zájem o umístění radaru

 

Shodně jako v Sokolově má i naše město zájem o pronájem radaru na měření rychlosti vozidel. Zájem byl projeven již v počátku roku 2013 s tím, že město požádalo o připojení k tomuto projektu města Sokolov. Jak se v článku dozvíte, zájem projevila i další města.

O umístění radaru na vytypovaném místě ve městě vás budeme informovat.

Článek zde.

 


Snadněji přes překážky k podnikání

 

Realizátor projektu: MAS Sokolovsko o.p.s.

Cílem projektu je zvýšit zaměstnatelnost nezaměstnaných osob nebo osob ohrožených na trhu práce v Karlovarském kraji a to prostřednictvím poskytnutí kvalitních vzdělávacích aktivit a podpůrných poradenských služeb pro zájemce o podnikání. Cílovou skupinou jsou fyzické osoby pečující o dítě do 15 let věku a dále fyzické osoby, které jsou vedeny v evidenci uchazečů o zaměstnání déle než 5 měsíců.

Více v letáku zde.

 


Služby spol. KOTEC - Klubík na kolečkách u Spartaku

Ve speciálně upraveném vozidle jsou nabízeny dětem a mladistvým do 26 let alternativy k vyplnění volného odpoledního času, a to nejenom hry a zábavu, ale také možnost poradenství (např. v oblastech bydlení, hledání práce, oddlužení, školy a rodiny). Klubík najdete každé úterý od 15.15 do 18.15 hodin na parkovišti u travnaté plochy vedle hřiště TJ Spartak Horní Slavkov. Více najdete na www.kotec.cz.  Informace o tom, že toto vozidlo slouží k výměně injekčních stříkaček drogově závislým se nezakládají na pravdě.

 


Informace o údržbě travnatých ploch ve městě

Na základě četných dotazů k seči trávy naleznete zde sdělení Technických služeb.

 

 


Zánik Základní umělecké škole i přes nařízený odvod částky 1,5 mil. Kč nehrozí

Koncem dubna t.r. obdržela Základní umělecká škola od poskytovatele finanční dotace Krajského úřadu Karlovarského kraje platební výměr na částku 1.586.596,- Kč za porušení rozpočtové kázně. Porušení rozpočtové kázně bylo shledáno v nesprávném vykazování počtu žákův letech 2009-2012, který oproti  skutečnému stavu byl uměle navyšován.

Toto navyšování žáků pak vedlo k neoprávněnému vyplácení fin. prostředků. Poskytnuté prostředky nařídil Krajský úřad vrátit do 15.5.2014.  Základní umělecká škola podala žádost o prominutí odvodu uvedené částky i penále a dále žádost o posečkání s její úhradou. Rozhodnutí lze očekávat v následujících týdnech.

I přes případné neprominutí odvodu nehrozí Základní umělecké škole uzavření či omezení provozu. S případným finančním odvodem bude pomáhat její zřizovatel - Město Horní Slavkov. Souběžně je vedeno trestní řízení pro podezření ze spáchání dotačního podvodu, které však nemá vliv na chod školy a netýká se současného ani vedení školy.

    Kapacita školy je v tomto školním téměř naplněna, zájem o výuku v uměleckých oborech je tradičně veliký. Informace o činnosti Základní umělecké školy a chystané kulturní akce naleznete na http://www.zushslavkov.cz/akce-skoly-/

 

 


VLAK

Vážení občané, od 19.04.2014 bude opět zprovozněna vlaková doprava ze stanice Horní Slavkov - Kounice do stanice Rakovník. Vlaky budou jezdit každou sobotu, neděli a státem uznané svátky do 31.08.2014.      Jízdní řád.

 


Fotosoutěž

 Ministerstvo zemědělství připravilo pro všechny obyvatele ČR Fotosoutěž a to v kategoriích „Příroda“, „Lidé na venkově“ a „Projekty Programu rozvoje venkova“.    Více na webových stránkách soutěže zde a na stránkách Facebooku.