Kalendář

Po Út St Čt So Ne
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Vítejte na nových oficiálních www stránkách města Horní Slavkov

Město Horní Slavkov

 

Adresa
Dlouhá 634/12
357 31 Horní Slavkov

Kontakty

Tel.: 352 350 666
fax: 352 350 660
podatelna@muhslavkov.cz

ID datové schránky: pm6bqn3

IČO: 00259322

 

FB


Úřední hodiny

Pondělí 8:00 - 17:30
úterý 8:00 - 15:00
Středa 8:00 - 17:30
čtvrtek 8:00 - 15:00
Pátek

 

ZAVŘENO - NEÚŘEDNÍ DEN(pouze objednaní a služby czechpointu)

 

Statistické údaje

počet obyvatel k 03. 06. 2014: 5 608
nadmořská výška         m. n.m.: 558
katastrální plocha: 3 682 ha
okres: Sokolov
kraj: Karlovarský
   
Zpravodaj - TV Duha

 

Video 1   Video 2   Video 3

 

Reportáže z KK

 

Interaktivní mapa

Interaktivní mapa

Kliknutím do mapy, otevřete mapový prohlížeč

Vážení občané, o našem městě průběžně vycházejí různé články, tyto si můžet přečíst na našich stránkách zde.

 

AKTUALITY


 

PŘÍPRAVA JÍZDNÍCH ŘÁDŮ AUTOBUSOVÝCH LINEK

na rok 2015

Protože jsou v současné době připravovány jízdní řády na rok 2015, obrátil se na nás Koordinátor integrovaného dopravního systému Karlovarského kraje se žádostí o spolupráci.

Vaše podněty nám můžete zasílat do 18.8.2014 na e-mail viktorie.de.stefanisova@muhslavkov.cz nebo předat přímo do podatelny úřadu ve formátu:

číslo linky, spoje, čas odjezdu

z konkrétní zastávky

den jízdy                                     

např. jízdy v pracovní dny, v sobotu, v neděli, denně

důvod cesty 

ze zaměstnání (začátek a konec směny, místo), k lékaři, do školy (začátek a konec vyučován)í, nahodile podle potřeby,  sezónní cestování

odkud a kam                              

vede trasa jízdy a kolika osob se připomínka týká

 


 

MODERNIZACE KABELOVÉ TELEVIZE

Vážení uživatelé kabelové televize Horní Slavkov,

vzhledem k nadcházející rekonstrukci hlavní stanice pro kabelovou televizi může docházet v nejbližších dnech ke krátkodobým výpadkům programů. Za tyto výpadky se omlouváme a budeme se snažit je minimalizovat.

Více zde.

 


Město nakoupí centralizovaně s Karlovarským krajem elektrickou energii

V roce 2012 poprvé město s ostatními městy společně nakupovalo elektrickou energii. Tímto společným postupem bylo dosaženo finanční úspory. V letošním roce bude město nakupovat elektrickou energii centralizovaným nákupem organizovaným Karlovarským krajem. Nákup bude uskutečněn prostřednictvím komoditní burzy na období let 2015 - 2016 a budou do něj zapojeny i všechny založené organizace města (školy atd.).

 

Autobusové spojení k vlaku na Kounici   o letních prázdninách

 

V době letních prázdnin dojde o víkendech k posílení dopravní obslužnosti Kounice. Nově budou jezdit  autobusy k prvnímu a poslednímu vypravovanému vlaku (dopoledne  v  10.40 ze sídliště na Kounici a v  10.48 zpět, odpoledne v 17.43 ze sídliště na Kounici a v 17.57 zpět). Na tyto spoje nově navazuje vždy linka ze Sokolova a opačně, tj.  Sokolov - Horní Slavkov (odjezd 9.25, příjezd 9.58) a Horní Slavkov – Sokolov (odjezd 18.05, příjezd 18.35). Více informací najdete v letním dvojčísle Slavkovského zpravodaje, aktuální jízdní řády jsou k dispozici v recepci městského úřadu.

 


V lesoparku bude zakázáno konzumovat alkoholické nápoje

 

Oblast lesoparku byla vyhodnocena jako místo se zvýšeným porušováním veřejného pořádku. Opakované poškozování veřejného majetku a požívání alkoholických nápojů spojené se vznikem vandalismem vedlo zastupitelstvo  města k rozhodnutí rozšířit zákaz požívat alkoholické nápoje na celé území lesoparku. Příslušná obecně závazná vyhláška nabyde účinnosti 28.6.2014. I nadále bude tato lokalita zařazena do pravidelných kontrol PČR.

 


Město projevilo zájem o umístění radaru

 

Shodně jako v Sokolově má i naše město zájem o pronájem radaru na měření rychlosti vozidel. Zájem byl projeven již v počátku roku 2013 s tím, že město požádalo o připojení k tomuto projektu města Sokolov. Jak se v článku dozvíte, zájem projevila i další města.

O umístění radaru na vytypovaném místě ve městě vás budeme informovat.

Článek zde.

 


Snadněji přes překážky k podnikání

 

Realizátor projektu: MAS Sokolovsko o.p.s.

Cílem projektu je zvýšit zaměstnatelnost nezaměstnaných osob nebo osob ohrožených na trhu práce v Karlovarském kraji a to prostřednictvím poskytnutí kvalitních vzdělávacích aktivit a podpůrných poradenských služeb pro zájemce o podnikání. Cílovou skupinou jsou fyzické osoby pečující o dítě do 15 let věku a dále fyzické osoby, které jsou vedeny v evidenci uchazečů o zaměstnání déle než 5 měsíců.

Více v letáku zde.

 


Služby spol. KOTEC - Klubík na kolečkách u Spartaku

Ve speciálně upraveném vozidle jsou nabízeny dětem a mladistvým do 26 let alternativy k vyplnění volného odpoledního času, a to nejenom hry a zábavu, ale také možnost poradenství (např. v oblastech bydlení, hledání práce, oddlužení, školy a rodiny). Klubík najdete každé úterý od 15.15 do 18.15 hodin na parkovišti u travnaté plochy vedle hřiště TJ Spartak Horní Slavkov. Více najdete na www.kotec.cz.  Informace o tom, že toto vozidlo slouží k výměně injekčních stříkaček drogově závislým se nezakládají na pravdě.

 


Informace o údržbě travnatých ploch ve městě

Na základě četných dotazů k seči trávy naleznete zde sdělení Technických služeb.

 

 


Zánik Základní umělecké škole i přes nařízený odvod částky 1,5 mil. Kč nehrozí

Koncem dubna t.r. obdržela Základní umělecká škola od poskytovatele finanční dotace Krajského úřadu Karlovarského kraje platební výměr na částku 1.586.596,- Kč za porušení rozpočtové kázně. Porušení rozpočtové kázně bylo shledáno v nesprávném vykazování počtu žákův letech 2009-2012, který oproti  skutečnému stavu byl uměle navyšován.

Toto navyšování žáků pak vedlo k neoprávněnému vyplácení fin. prostředků. Poskytnuté prostředky nařídil Krajský úřad vrátit do 15.5.2014.  Základní umělecká škola podala žádost o prominutí odvodu uvedené částky i penále a dále žádost o posečkání s její úhradou. Rozhodnutí lze očekávat v následujících týdnech.

I přes případné neprominutí odvodu nehrozí Základní umělecké škole uzavření či omezení provozu. S případným finančním odvodem bude pomáhat její zřizovatel - Město Horní Slavkov. Souběžně je vedeno trestní řízení pro podezření ze spáchání dotačního podvodu, které však nemá vliv na chod školy a netýká se současného ani vedení školy.

    Kapacita školy je v tomto školním téměř naplněna, zájem o výuku v uměleckých oborech je tradičně veliký. Informace o činnosti Základní umělecké školy a chystané kulturní akce naleznete na http://www.zushslavkov.cz/akce-skoly-/

 

 


VLAK

Vážení občané, od 19.04.2014 bude opět zprovozněna vlaková doprava ze stanice Horní Slavkov - Kounice do stanice Rakovník. Vlaky budou jezdit každou sobotu, neděli a státem uznané svátky do 31.08.2014.      Jízdní řád.

 


Fotosoutěž

 Ministerstvo zemědělství připravilo pro všechny obyvatele ČR Fotosoutěž a to v kategoriích „Příroda“, „Lidé na venkově“ a „Projekty Programu rozvoje venkova“.    Více na webových stránkách soutěže zde a na stránkách Facebooku.