Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Vítejte na nových oficiálních www stránkách města Horní Slavkov

Město Horní Slavkov

 

Adresa
Dlouhá 634/12
357 31 Horní Slavkov

Kontakty

Tel.: 352 350 666
fax: 352 350 660
podatelna@muhslavkov.cz

ID datové schránky: pm6bqn3

IČO: 00259322

 

FB


Úřední hodiny

Pondělí 8:00 - 17:30
úterý 8:00 - 15:00
Středa 8:00 - 17:30
čtvrtek 8:00 - 15:00
Pátek

 

ZAVŘENO - NEÚŘEDNÍ DEN(pouze objednaní a služby czechpointu)

 

Statistické údaje

počet obyvatel k 03. 06. 2014: 5 608
nadmořská výška         m. n.m.: 558
katastrální plocha: 3 682 ha
okres: Sokolov
kraj: Karlovarský
   
Zpravodaj - TV Duha

 

Video 1   Video 2   Video 3

 

Reportáže z KK

 

Interaktivní mapa

Interaktivní mapa

Kliknutím do mapy, otevřete mapový prohlížeč

Vážení občané, o našem městě průběžně vycházejí různé články, tyto si můžet přečíst na našich stránkách zde.

 

AKTUALITY


SLAVKOVSKÉ SLAVNOSTI

Město Horní Slavkov Vás srdečně zve na SLAVKOVSKÉ SLAVNOSTI, které se budou konat 27. září 2014. Více informací zde.

 


Petice ve věci řešení problematiky veřejného pořádku a sociálních záležitostí

Město Horní Slavkov se připojilo k petici organizované Svazem měst a obcí ČR za řešení problematiky veřejného pořádku a sociálních záležitostí.

Petici je možné do 06.10.2014 podepisovat na recepci MěÚ.

Kompletní text petice zde.

 


 

Nádoby na Bio odpad a jejich následný vývoz.

Společnost AVE CZ odpadové hospodářství, s. r. o. ve spolupráci s Městským úřadem Horní Slavkov zavádí od září pilotní projekt, pro všechny občany města, nádoby na Bio odpad a jejich následný vývoz.

Více se dozvíte v letáku zde.
 

 

 

Inforamce SŽDC o jednání v záležitosti trati

Dne 22.08.2014 přišel starostovi města dopis od Správy železniční dopravní cesty, státní organizace (SŽDC) ohledně jednání v záležitosti trati č. 144 Krásný Jez - Loket. Dopis si můžete přečíst zde.

 

 

Volby do zastupitelstva města

Do voleb do zastupitelstva města bylo podáno 9 kandidátních listin. Občané budou vybírat ze 135 kandidátů 15 členů zastupitelstva města. Informace o kandidátech bude možné zveřejnit až po rozhodnutí o registraci.

Volby se uskuteční 10. - 11.10.2014.

 

 


Změny v obsazení zastupitelstva města

Dnem 9.7.2014 zanikl mandát Mgr. Jany Vildumetzové, na uprázdněný mandát nastupuje p. Jan Beer. Dne 18.7.2014 zanikl mandát Jaromíra Kuttnera, na uprázdněný mandát nastupuje p. Radek Falb.

 


 

MODERNIZACE KABELOVÉ TELEVIZE

Vážení uživatelé kabelové televize Horní Slavkov,

vzhledem k nadcházející rekonstrukci hlavní stanice pro kabelovou televizi může docházet v nejbližších dnech ke krátkodobým výpadkům programů. Za tyto výpadky se omlouváme a budeme se snažit je minimalizovat.

Více zde.

 


Město nakoupí centralizovaně s Karlovarským krajem elektrickou energii

V roce 2012 poprvé město s ostatními městy společně nakupovalo elektrickou energii. Tímto společným postupem bylo dosaženo finanční úspory. V letošním roce bude město nakupovat elektrickou energii centralizovaným nákupem organizovaným Karlovarským krajem. Nákup bude uskutečněn prostřednictvím komoditní burzy na období let 2015 - 2016 a budou do něj zapojeny i všechny založené organizace města (školy atd.).

 

V lesoparku je zakázáno konzumovat alkoholické nápoje

Oblast lesoparku byla vyhodnocena jako místo se zvýšeným porušováním veřejného pořádku. Opakované poškozování veřejného majetku a požívání alkoholických nápojů spojené se vznikem vandalismem vedlo zastupitelstvo  města k rozhodnutí rozšířit zákaz požívat alkoholické nápoje na celé území lesoparku. Obecně závazná vyhláška č. 3/2014  nabyla účinnosti 28.6.2014. I nadále bude tato lokalita zařazena do pravidelných kontrol PČR.

 


Město projevilo zájem o umístění radaru

Shodně jako v Sokolově má i naše město zájem o pronájem radaru na měření rychlosti vozidel. Zájem byl projeven již v počátku roku 2013 s tím, že město požádalo o připojení k tomuto projektu města Sokolov. Jak se v článku dozvíte, zájem projevila i další města.

O umístění radaru na vytypovaném místě ve městě vás budeme informovat.

Článek zde.

 

 


Služby spol. KOTEC - Klubík na kolečkách u Spartaku

Ve speciálně upraveném vozidle jsou nabízeny dětem a mladistvým do 26 let alternativy k vyplnění volného odpoledního času, a to nejenom hry a zábavu, ale také možnost poradenství (např. v oblastech bydlení, hledání práce, oddlužení, školy a rodiny). Klubík najdete každé úterý od 15.15 do 18.15 hodin na parkovišti u travnaté plochy vedle hřiště TJ Spartak Horní Slavkov. Více najdete na www.kotec.cz.  Informace o tom, že toto vozidlo slouží k výměně injekčních stříkaček drogově závislým se nezakládají na pravdě.

 


Informace o údržbě travnatých ploch ve městě

Na základě četných dotazů k seči trávy naleznete zde sdělení Technických služeb.

 


Zánik Základní umělecké škole i přes nařízený odvod částky 1,5 mil. Kč nehrozí

Koncem dubna t.r. obdržela Základní umělecká škola od poskytovatele finanční dotace Krajského úřadu Karlovarského kraje platební výměr na částku 1.586.596,- Kč za porušení rozpočtové kázně. Porušení rozpočtové kázně bylo shledáno v nesprávném vykazování počtu žákův letech 2009-2012, který oproti  skutečnému stavu byl uměle navyšován.

Toto navyšování žáků pak vedlo k neoprávněnému vyplácení fin. prostředků. Poskytnuté prostředky nařídil Krajský úřad vrátit do 15.5.2014.  Základní umělecká škola podala žádost o prominutí odvodu uvedené částky i penále a dále žádost o posečkání s její úhradou. Rozhodnutí lze očekávat v následujících týdnech.

I přes případné neprominutí odvodu nehrozí Základní umělecké škole uzavření či omezení provozu. S případným finančním odvodem bude pomáhat její zřizovatel - Město Horní Slavkov. Souběžně je vedeno trestní řízení pro podezření ze spáchání dotačního podvodu, které však nemá vliv na chod školy a netýká se současného ani vedení školy.

    Kapacita školy je v tomto školním téměř naplněna, zájem o výuku v uměleckých oborech je tradičně veliký. Informace o činnosti Základní umělecké školy a chystané kulturní akce naleznete na http://www.zushslavkov.cz/akce-skoly-/